ISI KANDUNGAN

Prakata


1. Persoalan Triniti

Perihal Triniti

Bible Telah Diubah

Bible Sebagai Bukti

Cubaan Dari Segi Logik

Kesimpulan


2. Jesus Sebagai Tuhan

Benarkah Jesus Tuhan?

Masalah “Tuhan’

Hujah-hujah Mengatakan Jesus Bukan Tuhan

Jesus Hanyalah Seorang Nabi

Kesimpulan


3. Jesus Sebagai Anak Tuhan

Masalah “Anak”

Masalah “Bapa”

Masalah “Anak Manusia”

Kesimpulan


4. MasalahPaul

Siapakah Paul?

Jesus Meramalkan Kedatangan Paul

Paul-Paul Yang Datang Kemudian

Paul Membatalkan Ajaran-ajaran Jesus

Apa Yang Mempengaruhi Fahaman Gereja Paul?

Ramalan Paul Tidak Terjadi

Kesimpulan


5. Bible

Kata-kata Jesus

Siapa Pengarang Bible?

Penemuan Demi Penemuan

Amaran Al Kitab Kepada Mereka

Kesimpulan


6. Bible, Seks dan Para Paderi

Apa Ada Dalam Bible?

Hasilnya

Kesimpulan


7. Penyaliban Jesus

Apa Dia Penyaliban Jesus?

Asal-usul Dosa Warisan

Tidak Ada Dosa Waris

“Penyaliban” Tertolak

Manuskrip-manuskrip Lama Bercerita

Kisah Sebenar Daripada Bible

Cerita Salib

Kesimpulan


8. Jesus Hanyalah Untuk Bani Israel

Para Hawari Membuktikan

Hujah-hujah Perjanjian Baru

Kesimpulan


9. Bible Menceritakan Kedatangan Nabi Muhammad

Apa Kata Bible Tentang Nabi Muhammad

Mesti ada cerita tentang Nabi Muhammad di dalam Bible

Al Quran Membuktikan

Kesimpulan


10. Benarkah Ini Tuhan?

Tuhan Pasti Tidak Lemah

Kesimpulan


11. Contoh-contoh Dialog

Dialog 1- Alexanderwathern vs Ahog

Dialog 2- Alexanderwathern vs Ahog

Dialog 3- Alexanderwathern vs Anak Bapa


12. Titik Temu Ajaran Jesus Dengan Islam


Rujukan

No posts.
No posts.